Teflon Tape

Teflon Tape

4 Products

Lansdale Valve 3/4" X 520" Teflon Tape Pink High Density, 100-500-00090
$4.95

Mfr. Part # 100-500-00090

Product # 11187909

Lansdale Valve 1/2" X 520" Teflon Tape Pink High Density, 100-500-00080
$3.95

Mfr. Part # 100-500-00080

Product # 11187907

Lansdale Valve 3/4" X 520" Roll Teflon Tape, 100-500-00040
$2.95

Mfr. Part # 100-500-00040

Product # 11187609

Lansdale Valve 1/2" X 520" Roll Teflon Tape, 100-500-00020
$2.75

Mfr. Part # 100-500-00020

Product # 11187607